Det här webinaret arrangeras av Svensk Dagligvaruhandel

Redan 2018 konstaterade Konkurrensverket att Sveriges kommuner inte i tillräcklig utsträckning levde upp till kravet på att kommunens planläggning ska främja en effektiv konkurrens i livsmedelsbranschen. Liknande slutsatser kom Konkurrensverket även fram till i somras när de pekade på hinder mot att etablera en ny matbutik. Svensk Dagligvaruhandel bjuder in till ett webbinarium om butiksetablering, hur ser utvecklingen ut, vilka utmaningar finns och vad krävs för att främja fler matbutiker i hela landet. Dagligvaruindex april kommer även presenteras.

 

Datum: 16 maj 2024

Tid: 08:00-08:55

 

AGENDA

08:00 Dagligvaruindex april
Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

08:05 Butikslägen är centrala för konkurrensen – erfarenheter från Konkurrensverket.
Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket

08:20 Samhällsplanering som motor för tillväxt
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef Trosa kommun

08:30 Tre förslag för fler matbutiker
Andreas Strömberg, Näringspolitisk chef Svensk Dagligvaruhandel

08:40 Panelsamtal Hur underlättar vi för fler butiksetableringar?
I samtalet deltar Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef Trosa kommun, Christian Sjöström, Fastighetschef Lidl och Louise Lindfors, strategi- och affärsutvecklare etablering Axfood. 

Samtalet modereras av Cecilia Anneling, Svensk Dagligvaruhandel.